×
Umów wizytę

Wypełnij formularz i umów się na wizytę. Skontaktujemy się z Tobą z propozycją terminu dopasowanym do Twoich potrzeb.

Zachęcamy do umówienia wizyty telefonicznie 22 610 77 77.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Regulamin Cyklu Konferencji „Rany dla Farmaceutów”

 1. Konferencja odbywa się w terminach oraz miejscach zgodnych z kalendarzem spotkań zamieszczonym na stronie konferencji ranydlafarmaceutow.pl.
 2. Organizatorem Konferencji jest Evereth Publishing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 414/11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000350152), zwane dalej Organizatorem.
 3. Współorganizatorem Konferencji jest Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Stefana Żeromskiego 77/6, NIP: 5251010429, REGON: 011518748, zwana dalej Współorganizatorem.
 4. Uczestnikami Konferencji są farmaceuci, technicy farmacji, studenci farmacji i przedstawiciele zawodów medycznych posiadający czynne prawo wykonywania zawodu (PWZF/PWZ) oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką omawianą na Konferencji, a także wystawcy.
 5. Za uczestnictwo w Konferencji w charakterze słuchacza przysługują 4 punkty edukacyjne.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie zgłoszenia udziału, zgodnie z informacją na stronie internetowej Konferencji, znajdującej się pod adresem ranydlafarmaceutow.pl.
 7. Rejestracja dla farmaceutów odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej każdej Konferencji z cyklu Rany dla Farmaceutów po wybraniu opcji „Rejestracja dla farmaceutów” oraz formularza rejestracyjnego Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie. Link do formularza Współorganizatora jest dostępny na stronie internetowej Konferencji po pomyślnej rejestracji.
 8. Bezwzględnym warunkiem uzyskania punktów edukacyjnych za rozwiązanie testu po udziale w Konferencji jest rejestracja Uczestnika za pośrednictwem formularza rejestracyjnego Współorganizatora nie później niż 1 (jeden) dzień przed rozpoczęciem Konferencji.
 9. W przypadku braku rejestracji za pośrednictwem obu ww. formularzy w opcji dla farmaceutów dostęp do testu nie zostanie przyznany i Uczestnik nie otrzyma punktów edukacyjnych.
 10. Rejestracja dla innych zawodów odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej każdej Konferencji z cyklu Rany dla Farmaceutów po wybraniu opcji „Rejestracja dla innych zawodów”.
 11. Konferencja jest dla wszystkich Uczestników bezpłatna.
 12. Organizator zapewnia: uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji; wystawę firm; materiały konferencyjne; przerwę kawową w miejscu konferencji.
 13. Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegu oraz ewentualnych opłat za parking.
 14. Koszty przejazdu oraz usług innych niż zaoferowane w ramach opłaty konferencyjnej Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 15. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji upływa 2 (dwa) dni przed planowaną konferencją. Organizator może skrócić termin zgłaszania uczestnictwa w przypadku wyczerpania liczby dostępnych pakietów uczestnictwa w Konferencji.
 16. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji prosimy o kontakt do Organizatora w formie wiadomości elektronicznej na adres kontakt@evereth.pl
 17. W ramach Konferencji odbędą się sesje plenarne.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 19. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Konferencji.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 21. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie placówki, w której będzie się odbywała Konferencja.
 22. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie w czasie Konferencji bez zgody Organizatora.
 23. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konferencji, Biuro Organizatora oraz Współorganizatora Konferencji w zakresie niezbędnym do realizacji Konferencji w czasie jej trwania, a także po jej zakończeniu. Podawanie danych osobowych dla ww. potrzeb ma charakter dobrowolny. Każdemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 24. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na rejestrowanie wizerunku w trakcie trwania Konferencji przez podmioty wyznaczone przez Organizatora oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć i/lub nagrań wideo na stronach internetowych i profilach społecznościowych należących do Organizatora w celach informacji oraz promocji, podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231).
 25. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
Dołącz do nas

Dołącz do nas i bądź częścią przemiany w świecie farmacji.

Zarejestruj się już teraz!

To top