Zapraszamy do rozwiązania quizu o ranach!

Quiz został przygotowany przez sponsorów e-konferencji "Rany dla farmaceutów" - nie został poddany ocenie merytorycznej Komitetu Naukowego spotkania. Pytania testowe ułożyli dla Państwa producenci nowoczesnych rozwiązań w leczeniu ran. Wypełnienie testu nie ma wpływu na punkty przyznane za udział w konferencji.

Które z opatrunków są opatrunkami przeciwdrobnoustrojowymi?
Który produkt do odkażania ran ma szerokie spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego, przyspiesza gojenie i nie indukuje oporności?
Jaki mechanizm działania charakteryzuje opatrunki z grupy HydroClean?
Który z podanych preparatów jest bezpieczny dla tkanek i struktur wrażliwych - chrząstek, ścięgien, kości?
Który z niżej wymienionych opatrunków należy zastosować do autolitycznego oczyszczenia rany?
Wskaż opatrunek właściwy do stosowania w ranach z obfitym wysiękiem:
Zamiennikiem dla opatrunku alginianowego może być opatrunek:
Prawdą jest, że Granudacyn:
Rana z cechami infekcji charakteryzuje się odczynem zapalnym, wysiękiem często ropnym, obrzękiem, miejscową wyższą temperaturą i:
Lecząc rany przewlekłe koncentrujemy się na:
Nowoczesne opatrunki takie jak np. Hydroclean to metoda:
W ranie z objawami infekcji jak zaczerwienie lub /i wysięk, ból, opuchlizna prawidłowo zastosujesz antyseptyk i opatrunek specjalistyczny:
Jak długo może być utrzymany opatrunek na ranie przewlekłej?
O ile wzrasta średnio dobowe zapotrzebowanie energetyczne u pacjenta z raną przewlekłą?
Imię i nazwisko
Adres email